85 730 31 34

Ogłoszenia Parafialne

3 Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020r

  1. ZARZĄDZENIE BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO PO WPROWADZENIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE

W następstwie wprowadzenia w Polsce w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym rozporządzeń władz państwowych oraz komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, pragnę poinformować, że

  1. Zawieszam na terenie Diecezji Drohiczyńskiej wszelkie rekolekcje parafialne, zachęcając zarazem do skorzystania z form ćwiczeń duchowych indywidulanych oraz dostępnych w środkach społecznego przekazu.
  2. Zawieszam również wspólne celebrowanie nabożeństw Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.
  3. Usilnie proszę wszystkich Proboszczów, aby umieścili na drzwiach kościołów i kaplic informację o zarządzeniu władz państwowych ograniczającym do 50 liczbę osób mogących jednocześnie przebywać wewnątrz. Dotyczy to uczestnictwa we wszystkich zgromadzeniach, czyli zarówno we Mszach świętych, jak i w adoracjach Najświętszego Sakramentu. Proszę wiernych o zrozumienie i sugeruję, by na Msze święte przybywały przede wszystkim osoby, które zamówiły intencje mszalne, a w przypadku pogrzebu jedynie najbliższa rodzina. Przypominam o możliwości przeżywania Mszy świętych i innych nabożeństw za pośrednictwem mediów.
  4. Informujemy, że w niedzielę na mszę świętą wchodzimy przez zakrystię dla łatwiejszego policzenia wiernych. Po rozpoczęciu mszy świętej drzwi zostaną zamknięte.

Jednocześnie wprowadzamy dodatkowo na czas kwarantanny mszę świętą niedzielną odprawianą w sobotę wieczorem. W ten sposób pragniemy umożliwić większej ilości wiernych uczestnictwo w mszy niedzielnej w kościele. Prosimy też osoby, które skorzystają z tej możliwości nie przychodziły po raz drugi do kościoła w niedzielę, aby innym umożliwić skorzystanie z mszy niedzielnej.Osoby, które nie będą uczestniczyć w mszy odprawianej w kościele niech skorzystają z udzielonej dyspensy i wysłuchają mszy św. w mediach.

W dni powszednie wejście do kościoła przez główne drzwi. Adoracja Najświętszego sakramentu od g.17:00. i msza św. (dla 50 osób).  Można również korzystać z adoracji indywidualnej w ciągu dnia jak dotychczas.