85 730 31 34

Z bólem zawiadamiamy, że dnia 15 stycznia 2019 roku w wieku 86 lat odszedł do domu Ojca pierwszy proboszcz parafii Matki Bożej z Góry Karmel, ks. Prałat Wojciech Wasak.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 stycznia 2019 r. (piątek) w kościele parafialnym pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 11.00. Po Eucharystii doczesne szczątki śp. Zmarłego Kapłana zostaną pochowane na nowym cmentarzu parafialnym przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.
Msza św. za śp. ks. Prałata zostanie odprawiona również dzień wcześniej 17 stycznia o godz. 18.00.
Ks. prał. Wojciech Wasak urodził się 3 stycznia 1933 r. w Łukowie. Szkołę Podstawową ukończył w Łukowie. W latach 1939-1946 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie. W roku 1946 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Święcenia diakońskie otrzymał w Łomży 26 marca 1955 r. Natomiast święcenia kapłańskie przyjął w Łomży 8 grudnia 1956 r. z rąk ks. bp. Czesława Falkowskiego.
W parafii Matki Bożej z Góry Karmel był jej pierwszym proboszczem od 1976 roku. Organizował w niej życie duszpasterskie i administracyjno-gospodarcze. Zbudował w latach 1977-1978 piętrową plebanię, a w latach 1984-1988 klasztor sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus wraz z budynkiem katechetycznym. Pokrył kościół blachą miedzianą, położył marmurową posadzkę i ogrzewanie w Kościele na miejsce dawnej drewnianej. Staraniem ks. prał. Wojciecha Wasaka zbudowana została w latach 1997-2000 kaplica pw. Zesłania Ducha Świetego w Hryniewiczach Małych. Dzięki Jego staraniom parafia odzyskała budynki pokarmelickie, w których dzisiaj działają przedszkole parafialne Karmelki oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas. Założył nowy cmentarz parafialny przy ulicy Mickiewicza.

W diecezji pełnił następujące urzędy i funkcje: członek Komisji Seminaryjnej ds. gospodarczych (1976-1988), członek Rady Kapłańskiej (1986-1998), członek Kolegium Konsultorów (1986-1998), przewodniczący Diecezjalnej Rady Gospodarczej (1988-1998), wiceprzewodniczący Komisji ds. administracji i finansów I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej (1994-1997), przewodniczący Diecezjalnej Komisji Architektoniczno-Budowlanej (1998-2003), członek Komisji ds. budowy ołtarza i sektorów Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna (1998-1999), członek Diecezjalnej Komisji Architektoniczno-Budowlanej (2004-2009).
Za swoją posługę i postawę kapłańską otrzymał następujące tytuły i odznaczenia: kanonik gremialny Pińskiej Kapituły Katedralnej (1988), kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (1992), kapelan Jego Świątobliwości (1998).
Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy za śp. Ks. Prałata Wojciecha Wasaka. Niech nasza modlitwa będzie dziękczynieniem składanym Bogu za dar Jego kapłaństwa i posługi w naszej parafii.

v