85 730 31 34

Poniedziałek Wielkanocny 22.04.2019

godz. 7.00

+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

godz. 9.00

+ Jan, Stanisława, Genowefa, zm. z rodz. Popławskich i Michałowskich

godz. 10.15

1.+ Danuta Narbutt – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Helena Górska – of uczestnicy pogrzebu

godz. 12.00

+ Zofia i Bolesław Niewińscy, zm. z rodz. Niewińskich i Borków

godz.16.00

+ Dominika Borowska (11r.), zm. z rodz. Borowskich i Olszańskich

Kaplica

+ Ks. Wojciech Wasak – of mieszkańców Hryniewicz Małych

Wtorek 23.04.2019

godz. 6.30

1.+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

2.+ Jan, Jadwiga, Antoni Wardeccy

godz. 7.00

+ Ks. Wojciech Wasak – of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 3 rocznicy ślubu Beaty i Krzysztofa Chmur

Środa 24.04.2019

godz. 6.30

1.+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

2.+ Edwarda(f) Chrostowska i zm. z rodz. Zawadzkich

godz. 7.00

+ Kamila Stankiewicz – of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

+ Zdzisław Jaźwińskich (5r.), Janina, Józef i Tadeusz

Czwartek 25.04.2019

godz. 6.30

1.+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

2.+ Władysława(f) (13r.), Jan (22r.), zm. z rodz. Oksiutów, Marczuków i Wasilewskich

godz. 7.00

Dziękczynno-błagalna w int. Małgorzaty i Magdaleny

godz. 18.00

+ Helena Górska – of uczestnicy pogrzebu

Piątek 26.04.2019

godz. 6.30

1.+ Za zmarłe S. Karmelitanki Dzieciątka Jezus

2.+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

godz. 7.00

+ Piotr i Waldemar Wnorowscy – of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

1.+ Marianna (11r.) i Bogumił Topczewscy

2. Dziękczynno-błagalna w int. Zdrowia i błog. Bożego dla Adama z ok 9 ur.

Sobota 27.04.2019

godz. 6.30

1.+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

2.+ Zdzisław Krysiuk (4r.)

godz. 7.00

1.+ Janina (11r.), Józef Zawadzcy, zm. z rodz. Zawadzkich i Górskich

2.+ Walentyna i Mieczysław Bańkowscy

godz. 18.00

1.+ Helena, Stefan, Oleg, Adela, zm. z rodz. Niewińskich

2.+ Adela Czernuszyc (7r.) i zm. z rodz.

28.04.2019

Niedziela Miłosierdzia Bożego

godz. 7.00

1.+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

2.+ Zofia Borowska – gregorianka

godz. 9.00

O Boże błog. dla członkiń KŻR im. św. Rodziny i za zmarłych

godz. 10.15

1.+ Ks. prałat Wojciech Wasak – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Rafał Wołosik

godz. 12.00

O pomyślne zdanie egzaminów maturalnych, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Błażeja

godz. 16.00

Dziękczynno-błagalna w 40 rocz. Ślubu Bogdana i Teresy Głowadzkich

Kaplica

+ Roman Hryniewicki – of uczestnicy pogrzebu