85 730 31 34

I N T E N C J E M S Z A L N E

08.04 – 14.04.2019

Poniedziałek 08.04.2019

godz. 6.30

1.+ S. Elżbieta Kuncewicz Karmelitanka Dzieciątka Jezus

2.+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

godz. 7.00

1.+ Lucyna Żukowska – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Stanisław Szulc – of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

+ Roman Hryniewicki – of uczestnicy pogrzebu

Wtorek 09.04.2019

godz. 6.30

1.+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

2.+ Jadwiga Lewicka – of uczestnicy pogrzebu

godz. 7.00

+ Kamila Stankiewicz – of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mateusza, Jakuba i całej rodziny

Środa 10.04.2019

godz. 6.30

+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

godz. 7.00

1.+ Józef i Loeontyna Kozak (2r.)

2.+ Regina Michalska – of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

1.+ Eugeniusz Bycul i zm. z rodz. Krąglej

2.+ Bogumiła Sokólska

Czwartek 11.04.2019

godz. 6.30

+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

godz. 7.00

1.+ Helena Górska – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Danuta Narbutt – of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

1.+ Henryk Zieleniewski (18r.)

2. Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Roksany z ok. 23 ur.

Piątek 12.04.2019

godz. 6.30

+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

godz. 7.00

+ Lucyna Żukowska – of uczastnicy pogrzebu

godz. 18.00

1.+ Lucyna Żukowska – of KŻR ze Stołowacza

2.+ Anna (10r.) i Feliks Rękawek

Sobota 13.04.2019

godz. 6.30

1.+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

2.+ Antoni (26r.), Józef, Stanisława, Marianna i Zbigniew

godz. 7.00

1.+ Piotr i Waldemar Wnorowscy – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Halina Niewińska (8r.)

godz. 18.00

W int. KŻR im. św. Jana Pawła II, o Boże błogosławieństwo dla członków i rodzin

14.04.2019

VI Niedziela Wielkiego Postu – Palmowa

godz. 7.00

1.+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

2.+ Teodor, Leokadia Snarscy, Krzysztof, Wincenty, Anna, Ludwik Jarosławscy

godz. 9.00

1.+ Cezaria i Paweł Porowscy

2.+ Helena Waszkowiak i zm. z rodziny

godz. 10.15

+ Jan Ignacy Niewiński (10r.)

godz.12.00

+ Tadeusz Izdebski (8r.)

godz.16.00

+ Roman Wilk (10r.) i zm. z rodziny

Kaplica

+ Stefan (11r.), Regina, Felicja, Leopold i Anna – of Edmund Hryniewicki