85 730 31 34

I N T E N C J E M S Z A L N E

26.11 – 02.1.2018

Poniedziałek 26.11.2018

godz.6.30

godz. 7.00

1. W 35 rocz. ślubu Edwarda i Jolanty z podziękowaniem za dar małżeństwa z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodziny Kopiczyńskich

2.

godz. 18.00

1.+ Barbara Wildeman – gregorianka

2.+ Janina Sienkiewicz – gregorianka

Wtorek 27.11.2018

godz. 6.30

+ Barbara Wildeman – gregorianka

godz. 7.00

1.+ Stanisław i Julia Malinowscy

2. Dziękczynna za wytrwanie w abstynencji syna

godz.18.00

1.+ Janina Sienkiewicz – gregorianka

2.+ Antoni (16r.), Krystyna, Apolonia, Stanisław Zimnoch, Bolesław i Marianna Misiuk, Roman Szpakowski, zm. z rodz. Zimnochów i Falkowskich

Środa 28.11.2018

godz. 6.30

1.+ Maria Kosińska – of uczestników pogrzebu

2.

godz. 7.00

+ Aniela Bolesta – of uczestników pogrzebu

godz. 18.00

1.+ Janina Sienkiewicz – gregorianka

2.+ Barbara Wildeman – gregorianka

Czwartek 29.11.2018

godz. 6.30

1.+ Jakub, Antoni Stec, Anna i Wacław Bosiaccy

2.

godz. 7.00

+ Janina Sienkiewicz – gregorianka

godz. 18.00

1.+ Barbara Wildeman – gregorianka

2.+ Wiktor (8r.) i Edward Rzepniewscy, zm. z rodz. Rzepniewskich i Kapelów

Piątek 30.11.2018

Święto św. Andrzeja Apostoła

godz. 6.30

+ Barbara Wildeman – gregorianka

godz. 7.00

1.+ Zm. z rodz. Nowickich: Henryk, Aleksandra, Danuta, Janina i Marianna

2.+ Janina Sienkiewicz – gregorianka

godz. 18.00

1.+ Andrzej Szmurło i zm. z rodz.

2.+ Adam Chłud (1r.)

Sobota 1.12.2018

godz. 6.30

1.+ Józef Krysiewicz (25r.)

2.+ Karolina, Tadeusz i Nadzieja Szmurło

godz. 7.00

1.+ Witold Wesołowski

2.+ Janina Sienkiewicz – gregorianka zakończenie

godz. 18.00

1. Za wst. św. Jana Pawła II – of KŻR św. Jana Pawła II

2.+ Barbara Wildeman – gregorianka zakończenie

2.12.2018

I Niedziela Adwentu

godz. 7.00

+ Barbara Wildeman

godz. 9.00

1. Wypominkowa

2.+ Małgorzata Wasilewska – of uczestników pogrzebu

godz. 10.15

1.+ Edward Kasperowicz

2. Dziękczynno-błag za mieszkańców bloków przy ul. Mickiewicza 85; 87; 87A z racji nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego

godz.12.00

1. W int. Różańca Rodziców za Dzieci

2.+ Edward

godz.16.00

+ Edward Bobel (19r.), Janina i Wacław Zawadzcy i zm. z rodz.

kaplica

+ Piotr, Zygmunt, Franciszka Chomiccy, Jan, Piotr, Bronisława Rzepniewscy