85 730 31 34
  GODZ. INTENCJA
Poniedziałek

18/10

 

6:30 + Paweł (46 r.), Pelagia, Antoni, Tadeusz, Jan Bosiaccy, Edward Zimnoch i zm. z r.
6:30 + Sławomir Łuczaj (1r.)
7:00 + Kazimierz Markowski (greg.)
7:00 Dziękczynno-błagalna w intencji Szymona i Gabrysia
18:00 + Regina Popławska (3 r.)
18:00 + Fryderyk Topczewski (greg.)
Wtorek

19/10

 

6:30 za dusze w czyśćcu cierpiące
6:30 + Marianna, Michał, Adela, Stanisław, Elżbieta Grabowscy
7:00 + Fryderyk Topczewski (greg.)
7:00 + Alicja Kosecka – of. Uczestnicy Pogrzebu
18:00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Kossakowskich, Żurków i Piotrowskich
18:00 + Kazimierz Markowski (zakończenie gregorianki)
Środa

20/10

 

6:30 + Leokadia Sawoniuk – of. Uczestnicy Pogrzebu
6:30 Dziękczynno-błagalna w intencji Mirosława (m) z racji urodzin
7:00 + Adolf Rutkowski – of. Uczestnicy Pogrzebu
7:00 + Maciej Borowski – of. Uczestnicy Pogrzebu
18:00 + Fryderyk Topczewski (greg.)
18:00 + Jadwiga, Stanisław, Sławomir Kapela, Łukasz Wasilewski
Czwartek

21/10

 

6:30 + Fryderyk Topczewski (greg.)
6:30 + Jadwiga Czachorowska – of. Zbigniew i Teresa Hryniewiccy
7:00 + Janina Zimnoch (24 r.), zm. z r. Zimnochów i Chilińskich
7:00 + Jan Berg (30 dz.) – of. Uczestnicy Pogrzebu
18:00 + Dominika Rolecka – of. Uczestnicy Pogrzebu
18:00 + Dariusz Chmur- of. Pracownicy FPiU Bis-Bial
Piątek

22/10

 

6:30 + Ryszard Kozłowski – of. Uczestnicy Pogrzebu
6:30 + Jan, Aleksander i Eugenia (f) Kozłowscy, Marcin i Stanisława (f) Niewińscy
7:00 + Halina, Michał Burzyńscy, Olga i Antoni Gładzcy i zm. z r. Burzyńskich, Gładzkich, Kaliszów i Łukaszuków
7:00 + Henryk Piotrowski (10 r.), zm. z r. Piotrowskich i Konarzewskich
18:00 + Fryderyk Topczewski (greg.)
18:00 + Ryszarda (f) Sienkiewicz – of. Uczestnicy Pogrzebu
Sobota

23/10

 

6:30 + Edward Kossakowski – of. Uczestnicy Pogrzebu
6:30 + Eugenia Hryniewicka, Stanisław, Barbara, Marcin, Wanda i zm. z r. Hryniewickich
7:00 + Fryderyk Topczewski (greg.)
7:00 + Władysława i Franciszek Ostrowscy
18:00 + Genowefa (5r.) Kotowicz, Grzegorz, Jan, Aleksandra (f), Romuald, Antoni Kotowicz i Anna Walendziak
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

24/10

7:00 + Fryderyk Topczewski (greg.)
7:00 + Kazimiera Guzek (1 r.) i zm. z r. Guzek i Białoszewskich
9:00 + Tadeusz Niewiński (9 r.)
10:15 + Stanisław, Helena, Stanisław, Mormol, Maria i Józef  Dobrogowscy
10:15 Dziękczynno-błagalna w 12 r. ślubu Moniki i Roberta
12:00 Dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin Emilii
12:00 + Maria i Zygmunt Owczarczuk i zm. z r. Niewińskich
16:00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństw, zdrowie dla Urszuli
i Edwarda Sicińskich z okazji imienin
Kaplica 9:00 +