85 730 31 34
Poniedziałek

18/07

6:30 + Dariusz Chmur (greg.)
7:00 + Krystyna i Antoni Zimnoch, Teresa, Antoni, Andrzej, Wacław i zm. z r. Misiuk i Zimnoch
18:00 + Hieronima (f) Czarnecka (greg.)
Wtorek

19/07

6:30 + Dariusz Chmur (greg.)
7:00 + Hieronima (f) Czarnecka (greg.)
18:00 + Krzysztof Borowski (16 r.)
Środa

20/07

6:30 + Dariusz Chmur (greg.)
7:00 + Hieronima (f) Czarnecka (greg.)
10:00 Sobótka – POŚWIĘCENIE PÓL
18:00 (poza parafią) + Danuta Maliszewska (8 r.), Edward, Jan, Franciszka (f) Malinowscy
18:00 + Jan (1 r.) i zm. z rodziny
Czwartek 21/07 6:30 + Dariusz Chmur (greg.)
7:00 + Hieronima (f) Czarnecka (greg.)
7:00 + Henryk Mikłasz i zm. z rodziny
18:00 + Mariusz Tworkowski – of. Uczestnicy Pogrzebu
Piątek

22/07

6:30 + Dariusz Chmur (greg.)
6:30 + Jan z r. Siców
7:00 +  Hieronima (f) Czarnecka (greg.)
18:00 + Piotr Michalski (21 r.) i zm. z r. Michalskich
Sobota

23/07

6:30 + Dariusz Chmur (greg.)
7:00 + Hieronima (f) Czarnecka (greg.)
18:00 + Józefa (f) [7 r.], Henryk, Zbigniew Kryńscy, Stanisława (f), Aleksander Miłkowscy
XVII
Niedziela Zwykła

24/07

7:00 + Dariusz Chmur (greg.)
9:00 Dziękczynno-błagalna w int. Dawida z ok. 5 r. urodzin i za rodziców
10:15 + Maria, Józef, Stanisław Kieczeń i zm. z r. Kieczeń i Śpiewaków
12:00 + Janusz Czapski (1 r.)
16:00 + Hieronima (f) Czarnecka (greg.)
aplica 9:00 Dziękczynno-błagalna w 40 r. urodzin Marii i Magdaleny Hryniewickich