85 730 31 34

 

 Poniedziałek 09.08.2021 r.
godz. 6.30 1. + Bronisława Zielińska (greg.)

2. Poza Parafią (ks. Proboszcz) + Ryszard, Bernarda, Stanisław, Alina i Józefa
z r. Śliwowskich

godz. 7.00 1. + Mieczysław Warpechowski (greg.)
godz. 18:00 1. + Jan Łukaszewicz (14 r.)
Wtorek 10.08.2021 r.
godz. 6.30 1. + Mieczysław Warpechowski (greg.)
godz. 7.00 1. + Bronisława Zielińska (greg.)
godz. 18.00 1. + Stanisław (40 r.), Kazimiera, Jan Warpechowscy, ks. Popławski

2. Poza Parafią (ks. Proboszcz) o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i powrót
do zdrowia dla Magdaleny

Środa 11.08.2021 r.
godz. 6.30 1. + Bronisława Zielińska (greg.)
godz. 7.00 1. + Bolesław (50 r.), Anna, Wiktor, Jan, Stanisław Maciejczuk; Maria i Józef Bycul
godz. 18:00 1. + Mieczysław Warpechowski (greg.)

2. Poza Parafią (ks. Proboszcz) + Józef Borowski (10 r.) i zm. z r. Borowskich

Czwartek 12.08.2021 r.
godz. 6.30 1. + Bronisława Zielińska (greg.)

2. + Leontyna Malinowska (10 r.), zm. z r. Malinowskich, Niewińskich i Anastazja Piotrowska

godz. 7.00 1. o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Łukasza i Magdy – of. rodzice
godz. 18:00 1. + Mieczysław Warpechowski (greg.)
Piątek 13.08.2021 r.
godz. 6.30 1. + Mieczysław Warpechowski (greg.)
godz. 7.00 1. + Bronisława Zielińska (greg.)

2. + Amelia Kadłubowska

godz. 18:00 1. w intencjach czcicieli M.B. Fatimskiej
Sobota 14.08.2021 r.
godz. 6.30 1. + Bronisława Zielińska (greg.)

2. + Jadwiga, Wacław, Andrzej, Wacław, Teresa, Antoni, Krystyna, Antoni
z r. Malinowskich i Hryniewickich

godz. 7.00 1. + Mieczysław Warpechowski (greg.)

2. + Aleksandra (f) Krystosiak (3 r.)

godz. 18:00 1. + Bogdan Niewiński (6 r.) i zm. z r. Niewińskich i Górskich

2. Poza Parafią (ks. Proboszcz) + Bazyli Kraśko (8r.)

Niedziela 15.08.2021r.
godz. 7.00 1. + Witold Zieleniewski
godz. 9.00 1. + ks. Bogdan Mutianko (rocznica święceń) – of. Uczestnicy Pogrzebu
godz. 10.15 1. + Bronisława Zielińska (greg.)
godz. 12.00 1. + Mieczysław Warpechowski (greg.)
godz. 16.00 1. + Regina Szmurło (2 r.), Władysław Kowalczuk (40 r.)
Kaplica 9.00 1. + Regina i Antoni Grabowscy