85 730 31 34

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus w Bielsku Podlaskim

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus w Bielsku Podlaskim

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Bielsku Podlaskim- notka historyczna na jubileusz 30-lecia posługi w parafii

11 lipca 1988 roku – z listu wikariusza generalnego kurii diecezjalnej w Drohiczynie do Matki Generalnej Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus s. M.Assumpty Stanek:

    „W odpowiedzi na pismo z dn. 21 czerwca br. w imieniu Ks. Biskupa Władysława Jędruszuka Administratora Apostolskiego Diecezji w Drohiczynie nad Bugiem, zezwalam na założenie domu zakonnego i zamieszkanie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, w domu parafialnym stanowiącym własność parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 61, oraz na podjęcie pracy i włączenie się w działalność duszpasterską tejże parafii.(…)

Wyrażam nadzieję, że nowy dom zakonny Sióstr Karmelitanek Dzieciatka Jezus, w oparciu o tradycję karmelitów trzewiczkowych, którzy ongiś przy kościele Matki Bożej z Góry Karmel  pracowali, swoją modlitwą, duchem zakonnym i ofiarną pracą na polu katechizacji, muzyki i śpiewu kościelnego, oraz posługi przy kościele parafialnym, wpisze się złotymi zgłoskami w teraźniejszość i przyszłość parafii Matki Bożej z Góry Karmel.”

      I tak…..18 lipca 1988r.,na prośbę pierwszego miejscowego ks. proboszcza Wojciecha Wasaka do Bielska przybyły pierwsze siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus w składzie: s .Elżbieta Kuncewicz, s.Bogna Szkodzińska, s. Anzelma Kilnar, s. Noemi Tomczyk. Siostry podjęły posługę w katechezie, zakrystii i pracy organistowskiej.

Siostry zamieszkały w  budynku parafialnym zbudowanym w latach 1984-88, służącym także do działalności katechetyczno-ewangelizacyjnej. Dnia 5 października 1988 roku, ks. bp. Władysław Jędruszuk, poświęcił dom w obecności licznie zgromadzonych parafian, duchowieństwa diecezjalnego i sióstr z Siemiatycz. Dnia  3 grudnia siostry otrzymały pozwolenie na utworzenie w domu kaplicy zakonnej, gdzie 13 grudnia ks. Jarosław Kuźmicki, wikariusz parafii, odprawił pierwszą Msze świętą. Kaplica otrzymała tytulację Matki Bożej Miłosierdzia.

Apostolat wspólnoty wyraża się poprzez katechizacje dzieci, posługę w zakrystii i pracę organistki. Siostry przez codzienną wierność i sumienne spełnianie powierzonych im obowiązków starają  się być świadkami Chrystusa i nieść Jego miłość, do tych, do których są posłane.

Wielką radością sióstr są powołania do Zgromadzenia pochodzące z Bielska Podlaskiego.

Przez wszystkie lata posługi w parafii siostry spotykają się z wielką życzliwością ze strony kapłanów posługujących w parafii i ludzi, którym posługują w życiu codziennym i w pełnionych obowiązkach.

 

Więcej informacji o Zgromadzeniu na www.karmelitanki.pl

                                                www.potrzebujeboga.pl

Polecamy