85 730 31 34

Ogłoszenia Parafialne

5 Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020r

 1. W związku z ograniczeniem możliwości udziału we mszy świętej w czasie trwania epidemii, zapraszamy wiernych do spowiedzi przed świętami wielkanocnymi codziennie od g. 17:00 w kościele i w salkach katechetycznych.
 2. Codziennie (w dni powszednie) jest też możliwość przyjęcia komunii świętej poza mszą świętą o g. 17:00 i 17:50.
 3. Prosimy o korzystanie z sakramentów w taki sposób, aby zachować przepisy kwarantanny (w kościele poza służbą liturgiczną może być 5 osób). To oznacza, że jeśli ktoś się wyspowiada, a inni oczekują na spowiedź poza kościołem, niech ustąpi im miejsca.
 4. Na mszę świętą zapraszamy przede wszystkim tych, którzy zamówili intencję mszalną.
 5. Zgodnie z zaleceniem Episkopatu Polski zachęcamy, aby modlitwę błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny odmówił przed posiłkiem wielkanocnym na przykład ojciec rodziny. Tekst modlitwy zamieszczamy poniżej (dostępny na stronie internetowej).
 6. MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA K: Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy.

MODLITWA

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim Życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie Żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, nasze Życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego Życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie Żyjesz i królujesz na wieki wieków. W: Amen.

Zapowiedzi przedślubne (na sumie)

 1. Wojciech Dziubiela, kawaler zam. w Stoczku par. św. Stanisława i Joanna Szerszeń, panna zam. w Bielsku Podl. par. tut., zap. II

 

 1. Rafael Maciej Bąk, kawaler i Aneta Pawłowska, stanu wolnego, oboje zam. w Bielsku Podl. par. tut., zap. II
 2. Anna Antoniuk, panna, zam. w Bielsku Podl., par. tut. i Piotr Szymański, kawaler, zam. w Łomży par. Krzyża św., zap. II
 3. Patrycja Malinowska, panna zam. w Bielsku Podl., par. tut. i Krystian Leszczyński, kaw., zam. Malinowo, par. Dziadkwice, zap. II
 4. Magdalena Łukaszuk, panna, zam. w Bielsku Podl., par. tut. i Emil Oksztol, kaw., zamieszkały w Białymstoku par. M.B. Różańcowej, zap. II
 5. Julita Paszkowska, panna, zam. w Bielsku Podl., par. tut. i Tomasz Jabłonowski, kawaler, zam. Uhowo par. św. Wojciecha, zap. II
 6. Paula Malinowska, panna, i Radosław Wyszkowski, kawaler, oboje zamieszkali w Bielsku Podlaskim par. tut. zap. II
 7. Wiktoria Anna Borowik, panna, zam. w Bielsku Podl., par. tut. i Tomasz Rzepniewski, kawaler zamieszkały w Bielsku Podl., par. Narodzenia NMP zap. II