85 730 31 34

I N T E N C J E M S Z A L N E

9.12– 15.12.2019

Poniedziałek 9.12.2019

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej- Rekolekcje

godz. 9.00

Do Matki Bożej Pompejańskiej o wyzwolenie z nałogu

godz. 12.00

+ Eugenia Ostaszewicz (greg.)

godz. 16.00

1. + Franciszka Hryniewicka (5 r.) i zm. z rodz. Hryniewickich i Kosińskich

2. + Diana Wyszkowska – of. sąsiedzi z bloku

godz. 18.00

+ Weronika Malinowska – of. KŻR Warpechy Nowe

Wtorek 10.12.2019

godz. 6.30

1.+ Jerzy Wołodko – of. uczest. pogrzebu

2.+ Stanisław Śliwowski, Bernarda (f), Ryszard, Alina, Franciszek Śliwowscy

godz. 7.00

1.+ Jan, Helena, Józef Kruszewscy

2.+ Eugenia Ostaszewicz (greg.)

godz. 18.00

1.+ Ludwik i Anna Frankowscy

Środa 11.12.2019

godz. 6.30

+ Janina, Edward, Krzysztof, Stanisław Szulc

godz. 7.00

1.+ Jan i Stanisław Giża

2.+ Eugenia Ostaszewicz (greg.)

godz. 18.00

1.+ Tadeusz Januszewski

2.+ Paweł Osmólski – of. uczest. pogrzebu

Czwartek 12.12.2019

godz. 6.30

+ Janina, Bronisław, Franciszek

godz. 7.00

1. + Aniela (1 r.), Stanisław (4 r.) Zakrzewscy

2.+ Eugenia Ostaszewicz (greg.)

godz. 18.00

1.+ Paweł, Władysława, Witold i zm. z rodz. Niewińskich

2.+ Leon Kubiec

Piątek 13.12.2019

godz. 6.30

+ Irmina Sokołowska (30 dz.)

godz. 7.00

1.+ Jan i Stanisław Giża

2.+ Sabina i Mikołaj Stasiewicz

godz. 18.00

1. + zm. z rodz. Nowik

2. + Wiktor (12 r.), zm. z rodz. Olszańskich, Olszewskich, Wiercińskich

Sobota 14.12.2019

godz. 6.30

1.+ Eugeniusz Zalewski (14 r.), i zm. z rodz. Zaleskich i Tworkowskich

2. O łaskę nawrócenia dla Adama

godz. 7.00

+ Marianna Mutianko (10 r.)

godz. 18.00

+ Julia Malinowska (60 r.) i Stanisław Malinowski

Niedziela 15.12.2019

III niedziela Adwentu

godz. 7.00

+ Władysław, Jadwiga, Bolesław, Bolesława Hryniewiccy, Konstanty, Wiktoria Dankiewicz

godz. 9.00

+ Jan Aleksiejuk, Władysława, Ignacy Hryniewiccy, Franciszek, Zygmunt Malewicz, Anna Wysocka

godz. 10.15

1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córek Iwony i Małgorzaty, syna Dariusza i ich rodzin

2. Dziękczynno-błagalna za mieszkańców bloków przy ul. Ogrodowej 1, 3, 4 z racji nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego

godz. 12.00

1.+ Witold Zieleniewski

2. W int. Przedszkola „Karmelki”

godz. 16.00

Dziękczynno-błagalna za rodziców Genowefę i Wacława Falkowskich

kaplica

+ zm. z rodz. Borowskich: Janina, Cezaria, Marcin, Adam, Stanisław, Kazimierz, Henryk