85 730 31 34

I N T E N C J E M S Z A L N E

25.03 – 31.03.2019

Poniedziałek 25.03.2019

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

godz. 7.00

+ Roman Hryniewicki – of uczestnicy pogrzebu

godz. 9.00

+ Jan, Helena Krysiewicz, Marianna i Stanisław Bogusz

godz. 18.00

1.+ Waldemar Wierciński (1r.)

2.+ Tadeusz Krasowski – gregorianka

Wtorek 26.03.2019

godz. 6.30

1.+ Piotr i Waldemar Wnorowscy

2.+ Stanisław Szulc w 30 dz. po śm. – of uczestnicy pogrzebu

godz. 7.00

1.+ Adam Boguszewski (6r.)

2.+ Paweł, Wiktoria, Czesław, Jadwiga z rodz. Szmurło, Eugenia, Jan, Zygmunt Kuniccy, Jan Zalewski (8r.)

godz. 18.00

1.+ Tadeusz Krasowski – gregorianka

2. O zdrowie i opiekę Bożą dla Juli i Kacpra

Środa 27.03.2019

godz. 6.30

+ Tadeusz Krasowski – gregorianka

godz. 7.00

1.+ Lucyna Żukowska – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Marianna i Franciszek Perkowscy, Zofia i Antoni Niewińscy

godz. 18.00

1.+ Łukasz Wasilewski i Karol Tarazewicz w 8 rocz. śm.

2.+ Barbara (4r.), Jerzy i Piotr Niczyporuk

Czwartek 28.03.2019

godz. 6.30

1.+ Helena Górska – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 7.00

1.+ Tadeusz Krasowski – gregorianka

2.+ Marian Zarzecki

godz. 18.00

+ Marianna Modrzejewska – of uczestnicy pogrzebu

Piątek 29.03.2019

godz. 6.30

+ Stanisław Szulc – of uczestnicy pogrzebu

godz. 7.00

1.+ Jadwiga Lewicka – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Nadzieja, Wincenty, zm. z rodz. Kolandryków Tadeusz, Zbigniew, Bronisława, Władysława, zm. z rodz. Januszewskich Anna, Franciszek, Marian i Stanisław

godz. 18.00

1.+ Lucyna Żukowska – of KŻR ze Stołowacza

2.+ Tadeusz Krasowski – gregorianka

Sobota 30.03.2019

godz. 6.30

+ Kamila Stankiewicz – of uczestnicy pogrzebu

godz. 7.00

1.+ Regina Michalska w 30 dz. po śm. – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Tadeusz Krasowski – gregorianka

godz. 18.00

+ Ks. prał. Wojciech Wasak – of Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 4 im. „Ziemi Podlaskiej”

31.03.2019

IV Niedziela Wielkiego Postu – Rekolekcje

godz. 7.00

1.+ Łucjan Dziemianiuk – gregorianka

2. O pomyślny przebieg operacji dla Marii i opiekę Matki Bożej

godz. 9.00

1. O Boże błog. dla członkiń KŻR im. św. Rodziny i za zmarłych

2. O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Urszuli, Edwarda, Moniki, Arkadiusza i Macieja

godz. 10.15

1.+ Jan Grzyb (11r.) i zm. z rodz.

2.+ Ks. prał. Wojciech Wasak – of Chór Parafialny

godz.12.00

1.+ Tadeusz Krasowski – gregorianka

2. W int. Rodziny z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i podziękowanie za wszelkie łaski

godz.16.00

+ Eugeniusz i Nadzieja Szmurło

Kaplica 15.00

+ Regina i Antoni Grabowscy