85 730 31 34
  GODZ. INTENCJA
Poniedziałek

22/08

 

6:30 + Dawid Wróblewski (greg.)
6:30 (poza parafią) + Danuta Malinowska (12 r. śm.), Józef i zm. z rodzin Malinowskich, Jezierskich i Koczewskich
7:00 + Jan Bosiacki (greg)
7:00 Dz.-bł. za rodzinę Sokołowskich
18:00 + Tadeusz Paszko – ucz. pogrz.
Wtorek

23/08

 

6:30 + Waldemar (21 r. śm.), Maria, Jan Kaweccy, Bolesława, Józef Hryniewiccy i zm. z rodzin Hryniewickich, Kaweckicch i Rzepniewskich
7:00 + Dawid Wróblewski (greg.)
18:00 + Jan Bosiacki (greg)
Środa

24/08

 

6:30 + Jan Bosiacki (greg)
7:00 + Dawid Wróblewski (greg.)
18:00 + Edward, Wojciech
Czwartek

25/08

 

6:30 + Dawid Wróblewski (greg.)
6:30 + Marianna, Franciszek, Ryszard, Zygmunt i zm. z rodz. Florkowskich i Kazimiera Perkowska
7:00 + Jan Bosiacki (greg)
18:00 Dz.-bł. w 86 r. ur. Genowefy z prośbą o Boże bł. i opiekę MB
Piątek

26/08

MB Częstochowskiej

7:00 + Dawid Wróblewski (greg.)
7:00 + Barbara Mielczarz, Bolesław
9:00 + Jan Bosiacki (greg)
18:00 + Stanisław Porowski (25 r. śm.) i zm. z rodz. Porowskich
Sobota

27/08

 

6:30 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Moniki w dniu imienin
7:00 + Dawid Wróblewski (greg.)
Hodyszewo O Boże bł. i potrzebne łaski dla Julii w rocznicę urodzin
Hodyszewo O łaskę nawrócenia, Boże bł. i potrzebne łaski dla Daniela
18:00 + Jan Bosiacki (greg)
XXI
NIEDZIELA ZWYKŁA

28/08

7:00 + Jarosław Kuczko
7:00 + Czesława, Kazimierz Ostrowscy
9:00 O Boże bł. i łaski dla członków KŻR św. Rodziny
10:15 + Lech Porowski (8 r. śm.) i zm. z rodz. Porowskich
12:00 + Dawid Wróblewski (greg.)
12:00 + Marianna, Władysław, Antoni, Kamila, Jan
16:00 + Jan Bosiacki (greg)
Kaplica 9:00 + Regina, Antoni i zm. z rodz. Hryniewickich i Sokołowskich