85 730 31 34
  GODZ. INTENCJA
Poniedziałek

15/11

 

6:30 + Andrzej Malinowski (greg.)
6:30 + Mieczysława (f), Ryszard, Stanisław Sasinowscy, Jadwiga i Mieczysław Piekut
7:00 + Janina Cisek (19 r.)
7:00 + Helena, Stefan, Bronisław i Adela
18:00 + Wiesław (15 r.) i Józef (6 r.) Zarzeccy
18:00 + Nadzieja, Kazimierz, Adela, Jan, Tadeusz Soczuk i zm. z rodziny
Wtorek

16/11

 

6:30 + Andrzej Malinowski (greg.)
6:30 Dziękczynno-błagalna w 4 r. urodzin Igi
7:00 + Alicja Kosecka – of. Uczestnicy pogrzebu
7:00 Dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin Zuzanny
18:00 + zmarli z rodzin sióstr KDzJ
18:00 + Diana Wyszkowska (2 r.)
Środa

17/11

 

6:30 + Andrzej Malinowski (greg.)
6:30 + Alina Podgórska – of. Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Maciej Borowski – of. Uczestnicy pogrzebu
7:00 + zm. z KŻR ze Stołowacza
18:00 + Jan Roman Kietliński (6 r.)
18:00 + Jan Roman Kietliński (7 r.)
Czwartek

18/11

 

6:30 za dusze w czyśćcu cierpiące
6:30 + Jerzy i Teresa Wołodko
7:00 + Ryszard Woiński (10 r.) zm. z r. Woińskich, Romaniuków i Dawidziuków
18:00 + Tadeusz Zalewski (33 r.) zm. z r. Zalewskich, Antonina, Edward, Julia, Stanisław
z r. Beziuk, Lidia i Kornel
18:00 + Andrzej Malinowski (greg.)
Piątek

19/11

 

6:30 + Jan i Marianna Jurkowscy
6:30 + Ireneusz Walerian – of. Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Jan Bosiacki – of. Uczestnicy pogrzebu
7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski za wstawiennictwem św. Józefa
18:00 + Andrzej Malinowski (greg.)
18:00 + Genowefa, Wojciech, Tadeusz, Janina z r. Paprockich, Adela, Andrzej, Witold Mazur
Sobota

20/11

 

6:30 + Andrzej Malinowski (greg.)
6:30 + Krystyna i Witold Osipiuk
7:00 + Wojciech Wardecki – of. Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Mirosław Pieniążek – of. Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Tadeusz Szefler (1 r.)
18:00 + Bolesław Hryniewicki, Irena i Franciszek Malinowscy
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

21/11

7:00 Za parafian
7:00 + Stanisław i zm. z rodz. Hołownia i Antoniuk
9:00 + Antoni i Krystyna Zimnoch i zm. z r. Zimnoch i Misiuk
10:15 Dziękczynno-błagalna w 12 r. ślubu Agnieszki i Tomasza
12:00 + Zmarli dobroczyńcy Sióstr KDzJ
12:00 + Marian i Maria Przychodzień i zm. z r. Przychodniów i Ostrowskich
16:00 + Andrzej Malinowski (greg.)
Kaplica 9:00