85 730 31 34

I N T E N C J E M S Z A L N E

11 – 17.11.2019

Poniedziałek 11.11.2019

godz. 7.00

1.+ Joanna (26r.), Julian i Antoni Falkowscy,Wacław Wyszkowski i Jan Młodzianowski

2.+ Roman Hryniewicki (greg.)

godz. 9.00

W int. Dawida z ok. 18 ur., o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

godz. 10.15

W intencji Ojczyzny

godz. 16.00

+ Danuta Narbutt – of. uczestników pogrzebu

Wtorek 12.11.2019

godz. 6.30

1.+ Cecylia i Antoni Pęscy

2.+ Władysław Niewiarowski (16r.), zm. z rodz. Niewiarowskich, Kryńskich i Bańkowskich

godz. 7.00

+ Roman Hryniewicki (greg.)

godz. 18.00

1.+ Maria Kosińska

2.+ Roman Świętochowski, zm. z rodz. Hryniewickich, Świętochowskich i Kruczkowskich

Środa 13.11.2019

godz. 6.30

1.+ Helena, Józef, Marian, Marianna Górscy, Józef i Bolesława Hryniewiccy

2.+ Janina Żukowska, Franciszek, Mikołaj Żukowscy, Jadwiga

godz. 7.00

1.+ Roman Hryniewicki (greg.)

2.+ Eugenia Ostaszewicz (greg.)

godz. 18.00

1.+ Marianna Bobrus w 30 dz. po śm., Władysław, Antoni i Tadeusz Bobrus

2.+ Barbara Borowska – of. uczestników pogrzebu

Czwartek 14.11.2019

godz. 6.30

1.+ Paweł Osmólski – of. uczestników pogrzebu

2.+ Za zm. z rodz. Siców i Jakończuków

godz. 7.00

1.+ Roman Hryniewicki (greg.)

2.+ Eugenia Ostaszewicz (greg.)

godz. 18.00

1. Dziękczynno-błagalna w int. Ewy z ok. 91 ur.

2.+ Barbara Borowska – of. Polski Związek Niewidomych

Piątek 15.11.2019

godz. 6.30

+ Witold Zieleniewski

godz. 7.00

1.+ Roman Hryniewicki (greg.)

2.+ Eugenia Ostaszewicz (greg.)

godz. 18.00

1.+ Janina Cisek (17r.), Wincenty i Tadeusz

2.+ Jan ®, Delfina, Romualda Hryniewiccy

Sobota 16.11.2019

godz. 6.30

1.+ Mieczysława, Ryszard, Stanisław Sasimowscy, Jadwiga i Mieczysław Piekut

2.+ Eugeniusz i Anna Hackiewicz, zm. z rodz. Hackiewiczów, Korch i Burzów

godz. 7.00

1.+ Roman Hryniewicki (greg.)

2.+ Eugenia Ostaszewicz (greg.)

godz. 18.00

+ Bolesław Hryniewicki (11r.), Irena i Franciszek Malinowscy

Niedziela 17.11.2019

33 niedziela zwykła

godz. 7.00

+ Mateusz Lubowicki (7r.)

godz. 9.00

+ Eugenia Porowska (4r.) i zm. z rodz.

godz. 10.15

1. Dziękczynno-błagalna w int. Adama z ok. 5 ur., o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

2.+ Eugenia Ostaszewicz (greg.)

godz. 12.00

1.+ Helena, Ludwik Chomiccy i zm. z rodz.

2. W int. Igi z ok. 2 rocz. ur., o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny

godz. 16.00

+ Jan-Roman Kietliński (5r.)

kaplica

+ Roman Hryniewicki (greg.)