85 730 31 34
Poniedziałek

07/03

 

6:30 + Elżbieta Otapowicz – of. Uczestnicy Pogrzebu
6:30 + Rozalia, Aleksander Ambrożewicz – of. córka Krystyna
7:00 + Apolonia Aleksandrowicz (greg.)
7:00 + Andrzej (15 r.), Jan, Regina, Małgorzata z r. Szmurło; Adela, Kazimierz, Władysław
z r. Kowalczyków
7:00 + Gabriel Feliks Koryciński (30 dz.) – of. Uczestnicy Pogrzebu
18:00 + Bernarda (f) Śliwowska (greg.)
18:00 + Józef Paruch, Bronisława Paruch i zm. z r. Paruch i Radziszewskich
Wtorek

08/03

 

6:30 + Bernarda (f) Śliwowska (greg.)
6:30 + Jerzy Filipczuk
7:00 + Władysława, Władysław Oksztulscy, Alina i Czesław
7:00 + Kazimiera Lebieżyńska
7:00 + Swietłana Wasilewska (30 dz.) – of. Uczestnicy Pogrzebu
18:00 + Apolonia Aleksandrowicz (greg.)
18:00 + Stanisław Wasilewski (2 r.)
Środa

09/03

 

6:30 + Apolonia Aleksandrowicz (greg.)
6:30 + Stanisław i Helena (2 r.)
7:00 + Bernarda (f) Śliwowska (greg.)
7:00 + Lucjan Chomicki – of. Uczestnicy Pogrzebu
7:00 + Czesława Osmólska (30 dz.) – of. Uczestnicy Pogrzebu
18:00 + Mateusz Zakrzewski – of. Uczestnicy Pogrzebu
18:00 + Władysław Smagłowski
Czwartek

10/03

6:30 + Apolonia Aleksandrowicz (greg.)
6:30 + Józef Niewiński (1 r.), Elżbieta Niewińska
7:00 Dziękczynno-błagalna, o pogodę ducha, zdrowie, wszelką pomyślność, obfite błogosławieństwo Boże, stałą opiekę MB w 38 r. rocznicę urodzin Anny
7:00 + Wincenty Niewiński – of. Uczestnicy Pogrzebu
7:00 + Piotr Tworkowski (30 dz.) – of. Uczestnicy Pogrzebu
18:00 + Bernarda (f) Śliwowska (greg.)
18:00 + Stanisław Januszewski (4 r.)
Piątek

11/03

 

6:30 + Bernarda (f) Śliwowska (greg.)
6:30 + Marian Oksiuta
7:00 + Apolonia Aleksandrowicz (greg.)
7:00 + Krzysztof Łobasiuk – of. Uczestnicy Pogrzebu
18:00 Dziękczynno-błagalna w 1 r. urodzin Jowity
18:00 + Jan Lewczuk
Sobota

12/03

6:30 + Dawid Wróblewski – of. Rodziny Sekułów, Grzybków i Czyżów
6:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w dorosłym życiu, potrzebne łaski oraz błogosławieństwo Boże w poszukiwaniu pracy dla Marcina
7:00 + Bernarda (f) Śliwowska (greg.)
7:00 + Marcin Ożóg – of. Uczestnicy Pogrzebu
7:00 + Tadeusz Paszko (30 dz.) – of. Uczestnicy Pogrzebu
18:00 + Apolonia Aleksandrowicz (greg.)
18:00 + Maria Wojdakowska (3 r.), Zygmunt Wojdakowski

II
NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

13/03

7:00 + Apolonia Aleksandrowicz (greg.)
7:00 Dziękczynno-błagalna z racji urodzin Pawła
9:00 + Bernarda (f) Śliwowska (greg.)
10:15 Dziękczynno-błagalna w 80 r. urodzin Krystyny Bańkowskiej
10:15 + Lech Grabowski (7 r.), Eugeniusz i Nadzieja Szmurło
12:00 W intencji ks. Patryka z racji imienin
12:00 W intencji ks. Mateusza z racji urodzin – of. Ministranci
16:00 + Kazimierz i Krystyna Wysoccy, Jan i Kamila Stankiewicz
Kaplica 9:00 + Eleonora Hryniewicka (14 r.), Józef, Kazimiera, Jan z r. Hryniewickich