85 730 31 34

Poniedziałek 4.11.2019

godz. 6.30

1.+ Marianna i Eugeniusz Sadowscy

2.+ Mateusz Nowicki – of. uczestników pogrzebu

godz. 7.00

+ Roman Hryniewicki (greg.)

godz. 18.00

1.+ Mirosława Kiersnowska (greg.)

2. W int. zmarłych z  Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Wtorek 5.11.2019

godz. 6.30

1.+ Barbara Borowska – of. uczestników pogrzebu

2.+ Mirosława Kiersnowska (greg.)

godz. 7.00

1.+ Roman Hryniewicki (greg.)

2.+ Jan, Józef, Maria, Piotr, zm. z rodz. Leszczyńskich

godz. 18.00

1.+ Waldemar (5r.), Józef i Helena Walczyńscy, Józef i Janina Koc

2.+ Za zmarłych pracowników sądu

Środa 6.11.2019

godz. 6.30

1.+ Jakub, Stanisław, Elżbieta, Jan, Maria i zm. z rodz.

2.+ Ryszard, Bolesława, Stanisław, Cecylia, Antoni,Władysława, Wawrzyniec, Dominik oraz dusze w czyśćcu ciepiące

godz. 7.00

1.+ Roman Hryniewicki (greg.)

2. O łaskę zdrowia dla Cezarego, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

godz. 18.00

1.+ Włodzimierz (50r.), Józefa, Ewelina, Eugeniusz, Anna i Bronisław

2.+ Władysława Zimnoch

Czwartek 7.11.2019

godz. 6.30

1.+ Henryk Bańkowski – of. uczestników pogrzebu

2.+ Jarosław Misiuk, zm. z rodz. Misiuków i Falkowskich

godz. 7.00

+ Roman Hryniewicki (greg.)

godz. 18.00

1.+ Za zmarłych członków KŻR i zmarłych z rodzin koła Matki Boskiej Fatimskiej

2.+ Eugeniusz Wasilewski (4r.), Leon, Kazimiera, Leon i zm. z rodz. Wasilewskich

Piątek 8.11.2019

godz. 6.30

1.+ Za zmarłych z rodzin Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

2.+ Zofia i Czesław (1r.) Szulc

godz. 7.00

1.+ Roman Hryniewicki (greg.)

2.+ Adolf Zdrojkowski (40r.), Bogumiła, Marianna i Bronisław

godz. 18.00

+ Barbara Borowska – of. uczestników pogrzebu

Sobota 9.11.2019

godz. 6.30

1. Do Matki Boskiej Pompejańskiej o wyzwolenie z nałogu

2.+ Tadeusz Januszewski

godz. 7.00

+ Roman Hryniewicki (greg.)

godz. 18.00

1.+ Mateusz Nowicki – of. uczestników pogrzebu

2.+ Jan Grabowski i zm. z rodz. Grabowskich i Urynowiczów

Niedziela 10.11.2019

32 niedziela zwykła

godz. 7.00

Za parafian

godz. 9.00

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Maliny i Janusza z ok. 30 rocz. ślubu

godz. 10.15

1. Dziękczynno-błagalna w int. pielgrzymów do Lourdes

2.+ Irena Popławska i zm. z rodz. Popławskich i Zimnochów

godz. 12.00

1.+ Stanisław Falkowski (2r.) – of. Żona

2. W int. Przedszkola Karmelki

godz. 16.00

+ Władysława Zimnoch

kaplica

+ Roman Hryniewicki (greg.)