85 730 31 34

I N T E N C J E M S Z A L N E

3.06 – 09.06.2019

Poniedziałek 3.06.2019

godz. 6.30

1.+ Elżbieta Dziemianiuk – gregorianka

godz. 7.00

+ Jan i Teresa Bieleccy i zm. z rodziny

godz.18.00

1.+ Barbara i Henryk Wildeman

2. W intencji Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Wtorek 4.06.2019

godz. 6.30

1.+ Elżbieta Dziemianiuk- gregorianka

2.+ Tadeusz Januszewski

godz. 7.00

+ Regina Michalska – of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

1.+ Józef Mierzwiński (2r.)

2.+ Eleonora Drożyńska (5r.) i Ewa Konopska

Środa 5.06.2019

godz. 6.30

+ Elżbieta Dziemianiuk- gregorianka

godz. 7.00

1.+ Jan, Kazimierz, Piotr, Ewa, zm. z rodz. Niewińskich, Ludwika, Mieczysław, Stanisław, Antoni Kamieńscy

2.+ Edward Rzepniewski – of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

1.+ Zygmunt i Helena Moczuła i zm. z rodziny

2.+ Lech-Krzysztof Kopczyński (1r.)

Czwartek 6.06.2019

godz. 6.30

+ Elżbieta Dziemianiuk – gregorianka

godz. 7.00

1.+ Zofia Grodzka – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Andrzej i Jan Antoniuk oraz zm. z rodziny

godz. 18.00

1.+ Jan Aleksiejuk, Władysława, Ignacy Hryniewiccy, Zygmunt, Franciszek Malewicz i Anna Wysocka

2. W intencji Pauliny i Emila z okazji 4 rocz. Ślubu, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia i opiekę Matki Bożej dla syna Gabriela

Piątek 7.06.2019

godz. 6.30

1.+ Mirosław Car (6r.)

2.+ Elżbieta Dziemianiuk – gregorianka

godz. 7.00

1.+ Regina Michalska – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Robert Karolczuk w 30 dz. po śm. – of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

1.+ Aniela i Władysław Mazur

2.+ Robert Kłusek, Józef i zm. z rodziny

Sobota 8.06.2019

godz. 6.30

+ Elżbieta Dziemianiuk – gregorianka

godz. 7.00

1.+ Stanisław, Cecylia Budlewscy i zm. z rodziny

2.+ Danuta Teresa Mierzyńska-Augustyniak

godz. 17.00

Ślub: Kinga i Patryk

godz. 18.00

1.+ Stanisław Niewiński (4r.), zm. z rodz. Niewińskich i Falkowskich

2. W intencji KŻR im. św. Jana Pawła II o błogosławieństwo Boże dla członków i rodzin

09.06.2019

Zesłanie Ducha Świętego

godz. 7.00

1.+ Elżbieta Dziemianiuk- gregorianka

2. Dziękczynno-błagalna w 16 rocznicę ślubu Agnieszki i Dariusza

godz. 9.00

1. Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Haliny i Witaliusza Lewczuk, o Boże błogosławieństwo na dalsze lata oraz ich dzieci z rodzinami

2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Sebastiana Sawickiego z okazji 18 ur.

godz. 10.15

Dziękczynno-błagalna z okazji imienin ks. Zbigniewa Domirskiego

godz. 12.00

Prymicja ks. Mateusza Gołosia – Za Parafian

godz. 16.00

+ Edward Szklarz (2r.)

Kaplica 14.00

Odpust: Za Parafian i Gości