85 730 31 34

I N T E N C J E  M S Z A L N E

02 – 08.09.2019

Poniedziałek 02.09.2019

godz. 6.30

1.+ Kazimiera Lebieżyńska – of. uczestników pogrzebu

2.+ ks. prał. Wojciech Wasak (greg.)

godz. 8.00

O Boże błogosławieństwo dla wszystkich nauczycieli i uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

godz. 18.00

1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

2.+ Delfina Hryniewicka (r.), Romualda (f) i Jan Hryniewiccy

Wtorek 03.09.2019

godz. 6.30

+ Barbara (30 r.), Eugenia, Stanisław, Marcin, Stanisława, Apolonia, Bolesław, Wanda, Stanisław

godz. 7.00

1.+ Gertruda Lubowicka – of. uczestników pogrzebu

2.+ Kazimiera Lebieżyńska (greg.)

godz. 18.00

1.+ Adela, Paweł, Stanisław Gołębieccy

2. + ks. prał. Wojciech Wasak (greg.)

Środa 04.09.2019

godz. 6.30

1.+ Zofia Borowska (1 r.)

2. + ks. prał. Wojciech Wasak (greg.)

godz. 7.00

1.+ Grzegorz Bartoszewicz

2.+ Kazimiera Lebieżyńska (greg.)

godz. 18.00

+ Helena Moczuła, zm. z rodz. Tarantowiczów i Maksimowiczów

Czwartek 05.09.2019

godz. 6.30

+ Marian Sokołowski – of. uczestników pogrzebu

godz. 7.00

1.+ Jadwiga, Adolf, Bożena, Antoni

2.+ Kazimiera Lebieżyńska (greg.)

godz. 18.00

1.+ Tadeusz (31 r.), Edward, Antonina, Stanisław, Julia Zalescy; Kornel i Lidia Baziuk

2.+ ks. prał. Wojciech Wasak (greg.)

Piątek 06.09.2019

godz. 6.30

1.+ Jan, Elżbieta, Stanisław, Jakub

2.+ ks. prał. Wojciech Wasak (greg.)

godz. 7.00

1.+ Kazimiera Lebieżyńska (greg.)

2.+ Helena Wincenciak (6 r.), zm. z rodz. Wincenciak, Soczuk, Marciniak

godz. 18.00

+ Czesław Woiński

Sobota 07.09.2019

godz. 6.30

+ ks. prał. Wojciech Wasak (greg.)

godz. 7.00

+ Kazimiera Lebieżyńska (greg.)

godz. 16.00

Ślub: Diana i Mateusz

godz. 18.00

1.+ Regina

2. W int. Koła Żywego Różańca im. św. Jana Pawła II, o Boże błogosławieństwo dla członków i ich rodzin

XXIII Niedziela 08.09.2019

godz. 7.00

1.+ Jadwiga, Władysław, Bolesław, Bolesława Hryniewiccy, Konstanty, Wiktoria Dankiewicz

2.+ Maria, Michał, Stanisław Grabowscy, Czesław i Bronisława

godz. 9.00

1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny i Jerzego Siemieniuków

2.+ Józef Berg i zm. z rodziny

godz. 10.15

1.+ Maria, Feliks, Wiktoria, Wacław, Konstancja, Józefa, Karol, zm. z rodz. Siecińskich

2.+ Józef, Jadwiga, Elżbieta, Rzepniewscy

godz. 12.00

1.+ ks. prał. Wojciech Wasak (greg.)

2.+ Kazimiera Lebieżyńska (greg.)

godz. 16.00

1.+ Marianna (8 r.) i zm. z rodz. Wasilewskich, Oksiutów i Lachowskich

2. W int. Jacka z okazji 2 urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

kaplica

+ Regina (16 r.), Stefan, Felicja, Leopold, Jan